İlçemizde aile hekimliği uygulamasına geçildiğinden, vatandaşlarımız kimlikleri ile beraber bağlı bulundukları aile hekimlerine müracaat etmeleri halinde gerekli tüm sağlık hizmetlerini alabilmektedirler. Ayrıca kurumlar arasında sevk zinciri kurulmadığından vatandaşlarımız Devlet Hastanesinden de sevke ihtiyaç duymadan sağlık hizmeti alabilirler.

 

 
 
Dışarıdan ilçemize misafir olarak gelen vatandaşlarımız ise kimlikleri ile Toplum Sağlığı Merkezi, Devlet Hastanesi veya misafir olarak geldikleri bölgeye bakan aile hekimlerine müracaat ettiklerinde gerekli tüm tedavi hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Memurlarda Hasta Sevk Kâğıdı ve SGK' ya bağlı çalışanlarda da Vizite Kâğıdı uygulaması kalktığından sağlık hizmeti alabilmek için sadece kimlik belgesi yeterlidir. Yalnızca Yeşil Kartı olan vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinde kartlarını yanında getirmek zorundadır. Bunun sebebi ise, ilaçların Yeşil Karta yazılma zorunluluğudur. Aksi takdirde vatandaşlarımız ilaçlarını ücretli olarak almak zorundadır.

Tedavi hizmetlerinde vatandaşlarımız yukarıda belirtilen kurumlardan istediğine başvurabilmekte olup; gebe ve bebeklere uygulanacak olan aşı ve takip hizmetlerini ise sadece misafir olarak geldikleri bölgeye bakan aile hekimlerinden almaktadır. Yani bu hizmetler Toplum Sağlığı Merkezi ve Devlet hastanesinde verilmemektedir.


Devlet hastanelerinde ise;

a)Acil Sağlık Hizmetleri sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz verilmektedir. Diğer poliklinik hizmetleri sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza ücretli olarak hizmet vermekte olup; 18 yaş altı çocukların tüm tedavi işlemleri ücretsiz verilmektedir.

b)İş kazasına uğrayan kişiler (hizmet akdiyle bir veya birden fazla iş veren tarafından çalıştırılanlar için iş kazası bölümü doldurmuş vizite kağıdı faturaya eklenir)

 

c)Meslek hastalığına uğrayan kişiler (sadece meslek hastalığı nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri bedelleri ödenir.)


d)Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler (özürlülük Ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca ağır özürlü olduğunu gösterir 'Özürlü Sağlık Kurulu Raporu' faturaya eklenir.)


e)Sağlık Bakanlığınca duyurulan 'Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'nde yer alan hastalık tespit edilen kişiler (sadece bu hastalığı nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir.)

 

f)Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerinde sağlık hizmeti sağlanan kadınlar (sadece analık sebebi ile sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir.)