XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇEN SİLAHLARIN İHALESİ

 

SIRA NO

CİNSİ

MARKASI

SERİ NUMARASI

TÜFEĞİN STANDARDI

MİKTARI (ADET)

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT % 20 (TL)

TARİH

İHALE SAATİ

Günü

42-01

Y.Otamatik

Akkar

A847584

Standartlara Uygun

1

220,00

44,00

20.03.2018

13:30

Salı

42-02

Y.Otamatik

Huğlu

00A6029

Standartlara Uygun

1

240,00

48,00

20.03.2018

13:45

Salı

42-03

Y.Otamatik

Flaş

14287

Standartlara Uygun

1

150,00

30,00

20.03.2018

14.00

Salı

42-04

Y.Otamatik

Huğlu

9717511

Standartlara Uygun

1

240,00

48,00

20.03.2018

14:15

Salı

42-05

Y.Otamatik

Öncü

22017

Standartlara Uygun

1

160,00

32,00

20.03.2018

14:30

Salı

42-06

Y.Otamatik

Huğlu

04A4383

Standartlara Uygun

1

240,00

48,00

20.03.2018

14:45

Salı

42-07

Y.Otamatik

Huğlu

04A5113

Standartlara Uygun

1

240,00

48,00

20.03.2018

15.00

Salı

42-08

Y.Otamatik

Altobell

11-3479

Standartlara Uygun

1

170,00

34,00

20.03.2018

15:15

Salı

42-09

Y.Otamatik

Lazer

13265

Standartlara Uygun

1

155,00

31,00

20.03.2018

15:30

Salı

 

  1. Müdürlüğümüzce mülkiyeti kamuya geçirilen ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri 2886 sayılı Kanunun 51.k Maddesine ve Döner sermayeli kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 29/d maddesi gereğince Pazarlık usulü ile 20/03/2018 Salı günü Saat 13:30 - 15:30 saatleri arası tüfeklerin ihalesi, İlanda belirtilen sıra no ile ayrı ayrı olmak üzere Artvin Şube Müdürlüğünde teşekkül eden komisyon huzurunda [( Çamlık Mahallesi Çamlık Cad No:26 Merkez ARTVİN )] adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.

  2. Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler "Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi" ni, Bayiler ise "Bayilik Belgesi" ni vermek zorundadır. Katılımcılar ayrıca; a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel kişiliklerin vergi kimlik numarası bildirmesi), b) İkamet durumunu gösterir ilgili makamdan alınmış belgeyi c) Satın almak istediği silaha ait geçici teminatın T.C. Ziraat Bankası Artvin Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR35 0001 0001 4829 2488 8950 03 İBAN No'lu hesabına yatırıldığına dair dekont getirmek (Örnek: 5 nolu tüfeğin ihalesine katılacak kişi geçici teminatı yatırırken dekonta 5 nolu tüfeğin geçici teminatı diye açıkça yazdıracaktır.) d) İhale şartnamesi doldurularak ve imzalanarak ihale komisyonuna teslim etmek zorundadır.

     3.İhale Şartnamesi ekinde yer alan Teklif mektubu doldurularak Yukarıda yazılı belgeler ile birlikte zarfa konulacak. Zarf kapatılarak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Yine aym zarfın üzerine isteklinin adı soyadı yazılı olacaktır.

  1. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Artvin Şube Müdürlüğünden ücretsiz alınabilir.

  2. İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV (%18), Damga Vergisi (%0,948) ve Karar Pulu (%0,569) bedeli alınacaktır.

  3. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

     7.Satışı yapılamayan av tüfekleri 21.03.2018 tarihinde saat: 10.00-12.00 saatleri arasında yeniden satışa sunulacaktır.

  1. İhaleye katılmak isteyenler satılacak av tüfeklerini 12-16/03/2018 tarihleri arasında 10:00-17:00 saatleri arasında toplantı salonunda görebileceklerdir.

  2. Av Tüfeği ihalesi üzerinde kalan kişiler "Satın Alma Belgesini" getirmek zorundadırlar.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             İlan olunur.