Afet planları dahilinde olan ve giderilmesi gereken hasarlı alanları inceledik. Herhangi meydana gelen afet ve diğer olumsuzlukları ve zararları, imkanlar dahilinde minimuma indireceğiz. 
Böyle bir afetin İlçemiz ve Köylerinde bir daha yaşanmamasını temenni ederiz.