ESKİMİŞ SOLMUŞ YIPRANMIŞ BAYRAKLARI DEĞİŞTİRELİM
 
 
         İlçemizde millî ve manevî hassasiyetlerle, takdire şayan şekilde ev ve işyerlerine asılan Türk Bayraklarından bazılarının eskimiş veya solmuş olduğu müşahede edilmiştir. Bayrağımızın taşıdığı manevî değere uygun kullanılması maksadıyla eskimiş, solmuş ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayraklar  ilgili mevzuat çerçevesinde Kaymakamlığımız (Yazı İşleri Müdürlüğü) tarafından teslim alınacak ve eski bayraklarını getiren vatandaşlarımıza yeni bayraklar verilecektir. Türk Bayrağı hususunda gerekli hassasiyeti gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.