“Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl ve İlçe Koordinasyonların Çalışma, Usul ve Esasları Yönergesi” gereğince Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Kurulu 27/07/2017 Perşembe günü saat 10.30’da kurul üyelerinin iştiraki ile toplandı.
 
Açılış konuşmasını yapan Kurul Başkanı Kaymakam Şeref AYDIN koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile bir önceki toplantıda alınan kararlar hakkında bilgi verdi.
 
İlgili kurumlarca korunmaya ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması hususunda çalışmaların  özverili bir şekilde yapıldığı, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonla çalışıldığında  sorunların çözümünün daha kolay olacağı belirtildi.